22כיום אין בעיה למצוא באתרים שונים מגוון קולנועיות, אך יש קולנועית מיוחדת שפותחה על ידי מכון צומת.

ישנם יהודים דתיים שנזקקים לשימוש בקולנועית. הפוסקים בחנו את הנושא הלכתית ומדעית כאחד. הרב דוב ליאור, שנחשב לאחד מגדולי הדור, נשאל באינטרנט האם מותר לאדם בן 88 שקשה לו ללכת לבית הכנסת להשתמש בקולנועית. הרב השיב שהדבר מותר, אך רק בקולנועית שפותחה על ידי מכון צומת (צוותי מדע ותורה). קולנועית זו הונדסה על ידי שילוב של טכנולוגיה מתקדמת בד בבד עם בחינה הלכתית של הנושא.

אולי יהיו כאלו שיטענו שיש כאן חשש של מראית עין, דהיינו אפילו שהדבר מותר הרי שעלולים יהודים שרחוקים מקיום מצוות ללמוד מכאן שמותר לעשות שימוש בקולנועית "ללא כשרות”. שמעתי רב עיר שאמר על כך שניתן לשים שלט על הקולנועית שמודיעה שמדובר במכשיר שפותח בהתאם לדרישות ההלכה (מעניין שהרב ליאור לא הציב דרישה זו כחלק מההיתר שלו).
הרב אברהם יוסף (רב העיר חולון) סובר שהקולנועית של מכון צומת מותרת רק במקרים חריגים ביותר, ולכן יש לפנות לרב במקום, וזאת מכוון שקולנועית זו עובדת בדרך גרמא, והשימוש בגרמא אינו היתר גורף אלא רק למקרים מיוחדים. גם הרב רצון ערוסי (רב העיר קרית אתא) סובר שיש לפנות לרב העיר לפני שעושים שימוש בקולנועית של מכון צומת.

קטגוריות: בריאות 0 אהבו

השאר תגובה